Spiritualiteit

 

De Birgittijnse spiritualiteit heeft twee heel belangrijke pijlers:

  • De navolging van Christus
  • De navolging van de H. Maagd Maria

Navolging van Christus

Het lijden van Christus staat centraal in het leven van de Birgittines. Dit kun je al zien in ons habijt, waaronder de karakteristieke Birgittijnse kroon die wij op onze sluier dragen. Het verzinnebeeld de doornenkroon van Christus die vast wordt gehouden door een kruis met daarop – op iedere snijpunt – de stigmata van de Heer. Ook dragen wij o.a. een ring waarop de Gekruisigde Jezus is afgebeeld met onder het kruis Maria en de H. Johannes. De H. Birgitta werd – in het lijden van haar Heer – gegrepen door de liefde die Hij voor haar heeft en dat wekte ook weer een diepe liefde op voor Hem. Ze kon Zijn lijden niet overdenken door vele tranen te storten. Het centrale thema in de lijdende Heer is: LIEFDE! Het lijden van de mensheid, van de Kerk, van de wereld dragen wij in ons hart en in ons gebed mee. We kunnen niet onderuit als het gaat om onze roeping: bruid zijn van de Gekruisigde. Waar je ook komt, waar je je ook wendt: je komt het overal tegen. En zoals St. Paulus zegt: we mogen aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten bate van de H. Kerk.

 

Navloging van Maria

Wij Birgittinessen leven in navolging van de H. Maagd haar zuiver contemplatieve en verborgen leven: ze bewaarde Gods woorden in haar hart en overwoog het bij zichzelf. (Lc. 2:19)

De dagelijkse Eucharistieviering en het bidden van ons Officie (welke wij met en voor de Kerk bidden) is onze hoofdopgave en wij bidden het Officie zelfs 7 maal daags: het is een goede hulp voor ons om te leven zoals Maria het heeft gedaan omdat in ons Birgittijns getijdengebed het leven van Maria aan ons wordt voorgehouden alsmede haar deugden. Ook wordt ons voorgehouden hoe zij deelnam aan het verlossingswerk van Jezus Christus. Ons Mariale Officie is voor ons een spiegel om te leven zoals zij heeft geleefd. Niet om haar in het centrum te stellen: zij verwijst telkens naar haar Zoon: door Maria en met Maria gaan wij naar Jezus! Dat wij ook het verborgen leven leiden betekent ook concreet dat wij de deur niet uitgaan of het moet echt dringend zijn voor tandartsbezoek enz., niet beneden in de kapel komen met de gebedsuren maar boven op het koor waar we niet gezien worden. Ook worden er geen contacten naar buiten onderhouden tenzij dringend of noodzakelijk. Dit is zo daar we op die manier ons gebedsleven zo zuiver mogelijk houden zonder teveel afleiding en verstrooidheden en ons meer kunnen richten op Hem die Liefde is en die voor ons Zijn leven heeft gegeven. Zonder de noodzakelijke stilte en afzondering is het onmogelijk om ons op Hem te richten met een onverdeeld hart. Het helpt ons om het Paasmysterie te kunnen beleven.