Roeping

 

De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: ‘Zie, het Lam Gods.’

De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: ‘Wat verlangt gij?’ Ze zeiden tot Hem: ‘Rabbi’ – vertaald betekent dit: ‘Meester – waar verblijft ge?’

Hij zei hun: ‘Gaat mee om het te zien’. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich op hield. Die dag bleven zij bij Hem. (Joh. 1:35-39)

Denk je dat God je roept om je helemaal aan Hem te geven in de Orde van de Allerheiligste Zaligmaker als Birgittines? Neem dan contact met ons op en… komt daarna naar Uden naar onze Abdij “Maria Refugie” om het te zien!