Over de Birgittinessen

 

De H. Birgitta van Zweden (1303-1373) kreeg van Christus de opdracht de Orde van de Allerheiligste Zaligmaker te stichten. Het eerste klooster zou in Vadstena gevestigd worden. Het moest een dubbelklooster zijn welke bestond uit 60 zusters die dertien priesters hadden, vier diakens en acht lekebroeders, allen onder leiding van een abdis die de Gezegende Maagd vertegenwoordigde te midden van de 72 leerlingen en de twaalf apostelen met Paulus, bij elkaar 85 personen.

De Vadstena zusters en broeders moesten handelen zoals in de hemel: de kerk nieuw leven inblazen: niet door te preken maar door te bidden, door pelgrims te ontvangen en een verborgen leven te leiden zoals die welke Onze Gezegende Maagd had geleefd in haar huis van Nazareth. In 1384 werd het klooster te Vadstena ingezegend en al gauw kwam er vele stichtingen waaronder ook in Rosmalen, het klooster Marienwater welke Milla van Campen stichtte. Het werd een bloeiende gemeenschap met een groot scriptorium. Wegens de Reformatie moesten de zusters uitsterven terwijl de broeders moesten vertrekken.

De broeders stierven later algeheel uit. Rond 1713 moesten ook de weinige zusters vertrekken vanuit Mariënwater en kocht de overste Theodora Alexia de Haen een vervallen voormalig kruisherenklooster in Uden. Het werd opgeknapt en verbouwd. Het klooster werd Maria Refugie genoemd. Er dreigde later weer een gevaar: de Fransen die ons klooster kwamen plunderen en enkele malen moesten de zusters de wijk nemen in plaatsen in Nederland maar keerden later weer terug maar er mochten geen nieuwe leden worden aangenomen.

Toch werd dit heimelijk gedaan en toen het weer werd vrijgegeven leden aan te nemen deden 17 meisjes hun professie! Abdij Maria Refugie kende een enorme bloei waardoor er 2 kloosters gesticht konden worden: in de 19e eeuw in Weert en in de 20e eeuw in Vadstena (website: www.birgittaskloster.se) waar het oorspronkelijke klooster niet meer bestond wegens het Lutheranisme waardoor het Katholieke Geloof verboden werd. Van de Orde door de H. Birgitta gesticht en welke zo’n 64 kloosters heeft gekend bestaan enkel nog wij en het klooster te Vadstena die de stormen hebben overleefd van reformatie, pest en secularisatie.