Donateur worden van de abdij

 

De Zusters Birgittinessen in Abdij Maria Refugie leiden een zuiver contemplatief leven. We vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid. Voor ons levensonderhoud en voor het onderhoud van het klooster zijn wij mede afhankelijk van vrijwillige gaven. Op die manier kunnen wij onze roeping in de abdij en het werk wat de H. Birgitta is begonnen voorzetten en doorgeven aan de komende generaties.

Onze abdij heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) Dit betekent dat u uw gift onder voorwaarden kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. Op de website van de Belastingdienst over ANBI kunt u hier actuele informatie over vinden.

Instellingen met een ANBI-status zijn vermeld in het gelijknamige register. Met het Programma ANBI opzoeken kunt u onze registratie vinden. Zoek dan naar Instelling ‘Birgittinessen’ met vestigingsplaats ‘Uden’.

UDEN / RSIN: 2714309

 

Uw financiële steun is van harte welkom en u kunt het overmaken op ons rekeningnummer

IBAN: NL 15 RABO 0151945047

BIC: RABONL2U

Ten name van: Zusters Birgittinessen

 

Als u incasso machtiging wilt geven vul dan het onderstaande formulier in.

 

Dank u wel voor uw steun!

U gaat akkoord met automatische afschrijven van de donatie